Как законът защитава вашите авторски права

17/10/2013 19:09983 Прочитания

copyright

Случва се, когато търся информация в интернет, да попадна на материали – снимки, статии, музика и други, които сам съм изготвил. Оказва се обаче, че без мое разрешение и без аз да зная, някой е решил да ги използва за лични облаги, поставяйки името си под тях. Възможно е и такива да бъдат обработени без съществени промени и разпространени чрез хартиени издания, телевизия, радио и други. Мога ли обаче да твърдя, че моите произведения и творби са обект на авторско право, как възниква то и какъв е обхватът на правата мивърху моите произведения?

Автор съм, когато в резултат на творческата ми дейност създавам произведение в областта на литературата, изкуството или науката. Когато произведението е плод на творчески усилия на още някой, заедно с него сме „съавтори” и заедно носим авторските права върху него.

ВАЖНО: Когато е налице спор за авторските ми права върху дадено произведение, до доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак (подпис, печат, лого  и др.) са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки.

Кога възниква авторското ми право?

Авторското ми право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква от момента, в който съм създал произведението. Не е необходимо да го регистрирам или да му търся признание от дадени органи.

Какво може да бъде обект на авторското ми право?

Обекти на авторското ми право са всички произведения на литературата, изкуството и науката, които са резултат на творческата ми дейност и са изразени по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма.

Обектите на авторско право лесно могат да бъдат припознати по идентификационния символ, който най-често се поставя в долния край на произведението, а именно: ©, което произлиза от “copyright” и в превод означава авторско право. За първи път този символ е посочен в Закона за авторското право на САЩ от 1909г.

ВАЖНО: Съществуват изключения, които не се приемат за обекти на авторското ми право съгласно българското законодателство. Не може да претендирам за авторско право върху: нормативни актове (закони, кодекси, правилници, наредби и др.); индивидуални актове (заповеди, разрежения и др.) на държавни органи за управление, както и официалните им преводи; идеи и концепции; фолклорни творби; новини, факти, сведения и данни.

 

…продължава на pravatami.bg