Информираност при бедствия и авария – инициатива на Софийска община

15/05/2013 01:371099 Прочитания

Както може би се подразбира от името на рубриката, тук ще намирате положителни инициативи и дейности на държавни органи и институции, които в много от случаите не забелязваме в забързаното ни ежедневие.

През последните няколко месеца Столична община започна инициатива за популяризиране на действията, които всеки човек трябва да знае и да предприеме при бедствия и аварии. В центърът на София на транспаранти, както и в асансьорите на много жилищни блокове са разлепени полезни информационни материали с конкретни съвети за действие при наводнения, заметресение или пожар.

Искаме да похвалим тази положителна инициатива, която повишава информираността и подготовката на жителите на София за евентуални бедствия и аварии. Ще е хубаво, ако другите общински власти в градовете и селата на България приемат примера на Столична община.