Иван Мърквичка

20/08/2013 08:003057 Прочитания

Иван Мърквичка  (Ян Вацлав Мърквичка) е чешки художник свързал голяма част от живота си с България.

Мърквичка е основонположник на худоествения живот и следосвобожденското изобразително изкуство в България. Най-характерни са неговите картини, изобразяващи селския бит на българина, неговите обичаи, традиции и ежедневие. Емблематична в този смисъл е и картината му „Ръченица“.