Контакти

На данните за контакт на тази страница можете да се свързвате с нас по въпроси, свързани с:

  • Реклама
  • Съвети
  • Предложения
  • Статии

Очакваме вашите мнения и препоръки, за да успее тази положителна инициатива!

Име *

Електронна поща*

Съобщение*

ЗаБългария

бул. „Джеймс Баучер” № 76А
София 1000
България

+359 2 4394 107
ideizabulgaria.org