Моето роботизирано второ Аз

01/09/2013 08:0078 Прочитания

Роботи, които позволяват на операторите им да бъдат на две места едновременно биха били изключително полезни за много разнообразни цели. Разработката „Telesar V“ е едно нагледно доказателство за теоретичните ползи оте една такава технология. Тази машина позволява на потребителя да вижда, чува и дори да чувства средата около робота, дори и когато той физически е н километри от машината.

Операторът разполага с 3D дисплей и тактилни ръкавици, които служат за предаване на трите сетива, давайки му по този начин огромно количество данни за средата, които биха могли да бъдат използвани за широк спектър от практически приложения. Един прост пример би бил как хирург от Австралия, би могъл да ви оперира без да трябва да прелита хиляди километри и физически да е до вас.