Стъпки за промяна на постоянен адрес на живеене

07/08/2013 15:50434 Прочитания

Постоянният ми адрес е населено място в България, където съм вписан в регистъра на населението. Той фигурира върху личната ми карта, задграничния паспорт и други официални документи. Вписва се и в данъчните ми декларации.

Настоящият ми адрес е мястото, на което пребивавам (мястото където живея – например, ако съм студент, моят настоящ адрес е населеното място и адресът на квартирата/общежитието, където се обучавам).

Двата адреса може да съвпадат. При декларирането на настоящ адрес и регистрирането му по надлежния ред в общината, аз имам право да извършвам в същата всички действия, които иначе би ми се наложило да осъществя в общината ми по постоянен адрес.

home_keys

 

 

 

 

 

 

 

 

Как да променя постоянния си адрес?

Нося със себе си:

  1. Документ за самоличност.
  2. Удостоверение за раждане.
  3. Документ за собственост върху имота или Договор за ползване на имота за жилищни нужди д-р за наем например).
  4. Декларация по чл. 92. ал.3 от ЗГР с нотариално заверени подписи на собствениците на апартаментаНотариалната заверка не е необходима, ако съответната декларация е подадена лично от собственика на апартамента.

…продължава на pravatami.bg