Построеният имот без разрешение – узаконяване или премахване

07/10/2013 18:50145 Прочитания

Последните изменения в Закон за устройство на територията (от 26.11.12 г.) допускат узаконяване, при определени условия, на строежи, построени без необходимата документация. Следващите редове имат за цел да разкодират сложните законодателни формулировки и да ме упътят в правата, които законът ми предоставя като собственик на незаконен строеж.

При какви условия може да бъде узаконен един незаконен строеж?

  1. Могат да бъдат узаконени строежите, построени без строителни документи в периода до 26.07.2003 г. (За строежите изградени до 31.03.2001 г. – вж. “Какво е търпим строеж?”).
  2. Необходимо е те да са били допустими или по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно Закон за устройство на територията.
  3. Заявление за узаконяване може да подава собственикът на недвижимия имот или лицето, което има учредено право на строеж.
  4. Да не съм правил предишни опити за узаконяване, които са се оказали неуспешни.

nezakonen_stroej

 

 

 

 

 

 

 

Важно! Незаконните строежи, изградени след 26.07.2003 г., не могат да бъдат узаконени и подлежат на премахване!

Какво следва да направя, ако съм собственик на незаконен строеж, който искам да узаконя?

Като собственик на строежа, до 26.11.2013 г. трябва да подам заявление за издаване на акт за узаконяване до главния архитект на общината (района), на територията на която се намира недвижимият имот, в който е извършено незаконното строителство.  В заявлението посочвам:

  • трите си имена и ЕГН;
  • в качеството на какъв искам да се узакони строежа (собственик или лице с учредено право на строеж);
  • данни относно имота (номер на УПИ (ПИ), площ, адрес);
  • времето, през което е изградена незаконната постройка (както изяснихме по-горе, право на узаконяване имат строежите построени без документи до 26.07.2003 г. );
  • от кого е построен строежа.

Важно! Ако пропусна да подам заявлението в срок до 26.11.2013 г. строежът ми ще подлежи на премахване, въпреки че отговаря на условията за узаконяване!

…продължава на pravatami.bg