Законът ви пази в случай на уволнение от работодателя

29/08/2013 07:15288 Прочитания

Ако бъда уволнен, имам право да атакувам заповедта на работодателя, при положение че при издаването й той не е спазил законовите изисквания. Важно е да знам, че освен тази защита Кодексът на труда предоставя и средства, с които мога да реагирам още преди да се стигне до издаването на заповед за уволнение.
Angry boss firing a man carrying a box of personal items

 

 

 

 

 

 

ОБЩА ЗАКРИЛА

Когато работодателят ми иска да ме уволни на някое от следните основания:

  • закриване на част от предприятието,
  • съкращаване на щата,
  • намаляване на обема на работа,
  • липса на качества за ефективно изпълнение на работата,
  • промяна на изискванията за заемане на длъжността, когато аз не отговарям на новите изисквания или
  • дисциплинарно уволнение

и попадам в някоя от посочените по-долу защитени групи, е необходимо преди издаване на заповедта за уволнение работодателят ми да получи писмено разрешение от областната инспекция по труда. Разрешението не може да бъде заменено от писмено съгласие на уволнявания. То трябва да бъде дадено предварително – уволнението ще е незаконно и ако разрешението е получено в последствие.

В кои случаи мога да се ползвам от тази закрила?

  • На първо място – ако съм трудоустроен(с предписание от здравните органи), както и ако страдам от някоя от следните болести (50 % и повече инвалидност): исхемична болест на сърцето, активна форма на туберкулоза, онкологично заболяване, психично заболяване, диабет или професионално заболяване. За да бъда уволнен, работодателят трябва да поиска мнението на ТЕЛК, а след това – и разрешение от инспекцията по труда. Трябва да имам предвид, че инспекцията не е обвързана от мнението на ТЕЛК. NB! Мнението на ТЕЛК не може да бъде заменено от писмено съгласие на уволнявания и трябва да е дадено предварително – дори да бъде дадено след датата на заповедта за уволнение, уволнението пак е незаконно.
  • На второ място – ако съм започнал ползването на разрешен от работодателя отпуск, независимо какъв е неговият вид. В този случай разрешението от инспекцията е достатъчно и мнението на други органи не се изисква.

…продължава на pravatami.bg