Завещанието – определете разпределението на наследството по своя воля

26/10/2013 19:2286 Прочитания

willКато пълнолетен и навършил 18 години, имам право да съставя завещание, с което да определя какво да се случи с моето имущество и кои да са моите наследници. Мога да съставя:

 – саморъчно завещание;

– нотариално завещание.

Саморъчното завещание предоставя повече възможности и е по-лесно за изготвяне. На практика всеки може да си направи завещание, но все пак има малки изисквания, които следва да се спазват. Когато правя саморъчно завещание, не трябва да забравям, че то следва да бъде в ръкопис, а не написано на компютър и отпечатано. Това е най-важното, но не и единственото изискване, с което трябва да се съобразя. За да е действително моето завещание, то трябва да е:

  1. датирано – дата може да бъде вписана още в самото начало, например „Днес – 14.07.2012 г.”, а може и да бъде записана под самия текст, просто трябва да бъде ясно и недвусмислено;

  2. да е подписано от мен – препоръчително е да е изписано саморъчно и името ми, но се приема и само ако има подпис;

  3. ако ми се наложи да поправям нещо в текста, то тези поправки следва да бъдат датирани и подписани отстрани, за да може да се разбере кога са правени и че са правени от мен;

  4. допустимо е завещанието ми да бъде и на друг език, а не само на български.

Саморъчното ми завещание може да бъде съхранено:

  • от мен самия, като го поставя в някой шкаф например и там си седи на тайно място, за да го извадя, когато реша;

  • да се съхранява от някой мой познат и той да го даде на моите роднини и близки след като се спомина;

  • а може да бъде съхранявано и от нотариус.  За целта трябва да го предам в запечатан плик, нотариусът да състави протокол за състоянието на плика, в който го предавам и да го впише в регистъра на нотариуса, както и да го впише в специална книга към Агенцията по вписванията и да го съхранява в сейфа с документи, докато се спомина или докато не реша, че не искам това да е моето завещание и искам да внеса промени или просто да го отменя.

Нотариалното завещание е втората възможност, която имам, когато реша да съставя завещание. Тук редът е малко по-специфичен, защото се съставя официален документ.  Всичко започва с молба до нотариуса.  После трябва да си намеря двама свидетели и вече се пристъпва към съставяне на завещанието. Като последен елемент от подготовката за съставянето се проверява самоличността ми и дали имам пълна дееспособност, т.е дали съм пълнолетен и психически здрав; същото се прави и спрямо моите свидетели. След това се пристъпва към съставяне на завещанието.

…продължава на pravatami.bg