Борис Денев

10/08/2013 08:001903 Прочитания

Роден е в 1883 година в Търново. Изявява се като самоук художник през 1909 г. с първата си самостоятелна изложба. Специализира 1909 – 1914 г. живопис в Мюнхен. След смяната на политическите режими през 1944 г. за кратко лежи в затвор, но след това е освободен. Следва пордължителен период на изолация от новата власт, като следващата негова изложба е едва през 80-те години.