Договор с мобилен оператор и моите права

17/06/2013 01:1863 Прочитания

dogovor_operator
Мобилният телефон много бързо се превърна от “прищявка” в “необходимост”. Неговото наличие пък задължително е обвързано в отношения с мобилни оператори. Това са мои потребителски права, които е полезно да познавам.

Максимален срок на договора – две години

Това е срокът – максимум, при който мога да сключа договор. Мобилният оператор е длъжен да ми предостави възможност да сключа договора и с по-малък срок – за една година.

Забрана за автоматично подновяване на договора

Най-често договорите, които се предлагат от мобилните оператори, са срочни. Срочен договор е всеки с точно фиксирана крайна дата, с определен срок на продължителност – напр. 1 година.

Но какво се случва след изтичането на този срок? – Възможностите са две.

  • Според закона след изтичането на този срок договорът ми се трансформира автоматично в безсрочен и продължава да действа при същите условия – без да са необходими никакви действия от моя страна. При наличието на безсрочен договор имам правото да го прекратя едностранно (т.е. без да е необходимо съгласието на мобилния оператор) с едномесечно предизвестие, когато ми душа сака. При това без да дължа никакви неустойки, такси или каквото и да е доплащане. Nice, а? В този случай обаче (случаят безсрочен договор) мобилният оператор няма никакво право да утежнява условията на договора ми едностранно (т.е. без мое съгласие).
  • Ако пък искам, Господ знае по каква причина, отново да превърна безсрочния си договор в срочен (напр. едногодишен договор, при предсрочното прекратяване на който ще дължа неустойки в размер на месечната ми такса), задължително е да удостоверя това свое безумно желание с личния си подпис. Т.е. без писменото ми съгласие старият ми договор с изтекъл срок няма начин отново да стане срочен.

 

…продължава на pravatami.bg