Какво трябва да направя при отмяна на полета ми

20/09/2013 18:0877 Прочитания

Kупувам си самолетен билет до избрана от мен дестинация, но полетът ми е отменен. В случаите, в които летя от и за Европа, аз имам права, регламентирани от ЕС.

Случаи, в които авиокомпанията не изплаща компенсация

Въздушният превозвач трябва да ми даде поне двуседмично предизвестие, за да предотврати заплащането на компенсации. Когато авиокомпанията ми съобщи за отмен полет поне две седмици по-рано, тя трябва да ми предложи един от следните варианти:

 • алтернативен полет при първа възможност или избрана от мен по-късна дата;
 • възстановяване на пълната сума, платена за билета.

Ако ми е било дадено предизвестие между 2 седмици и 7 дни,  въздушният  превозвач трябва да ми предложи да избера една от следните възможности:

 • алтернативен полет, заминаващ не по-късно от 2 часа преди моя първоначален час на заминаване и позволяващ пристигане до крайната ми цел в рамките на 4 часа от първоначално планирания час на пристигане;
 • възстановяване на пълната сума, платена за билета.

Ако е дадено предизвестие по-малко от 7 дни, въздушният превозвач трябва да ми предложи да избирам от следните възможности:

 • алтернативен полет, заминаващ не по-късно от 1 час преди моя първоначален час на заминаване и позволяващ пристигане в рамките на 2 часа от първоначално планирания час на пристигане;
 • възстановяване на пълната сума, платена за билета.

Случаи, в които имам право на компенасация

Ако с пристигането на летището разбера, че полетът ми е отменен, в зоната за регистрация трябва да има табела, съдържаща следния текст: „Ако Ви е отказан достъп на борда или ако полетът Ви е анулиран или има закъснение от поне два часа, поискайте от гишето за регистрация или от изхода за качване на борда текста, посочващ правата Ви, особено по отношение на компенсацията и помощта”.

При такава ситуация, въздушният превозвач е длъжен:

 1. Ако се наложи изчакване, да ми осигури храна и напитки, настаняване в хотел (категория минимум две звезди) и осигуряване на придвиждването ми до и от него при нужда от преспиване, както и 2 телефонни разговора, 2 имейла,  2 телекса и факс.
 2. Да предложи алтернативен полет при първа възможост или предвижване до крайната дестинация с друг вид транспорт.
 3. Възстановяване на пълната сума, платена за билета или за частта от пътуването, която не е осъществена. Ако след отмяната, полетът ми вече не отговаря на първоначалния план за пътуване, авиокомпанията ми дължи цялата сума на билета или ако е възможно – обратен полет до началната точка на пътуване при първа възможност.
 4. Да предложи полет до различно от плануваното първоначално летище, само ако даденият град (регион) се обслужва от няколко летища. Тук превозвачът е задължен да покрие разходите ми при трансфера до първоначалното летище или друга съгласувана с мен близка дестинация.

Ако авиокомпанията не може да осигури никоя от посочените възможности, имам право да получакомпенсация. Тя зависи от разстоянието на полета, но и от причината за анулиране на полета. В случай на доказани извънредни обстоятелсва (неблагоприятни метеорологични условия, технически затруднения, свързани с безопасността, ограничение на въздушното движение, стачки и др.), то компенсация не се плаща. Щом подобни предпоставки липсват, компенсацията зависи от разстоянието на полета:

 • 250 EUR за всички полети до 1500 км.;
 • 400 EUR за всички полети между 1500 км. и 3500 км., както и за всички полети на територията на ЕС над 3500 км.;
 • 600 EUR за всички полети, непопадащи в горепосочените случаи.

…продължава на pravatami.bg