210 книги стигнаха до малко читалище чрез „Идея в действие“

20/05/2013 09:24113 Прочитания

Нека ви разкажа нещо за читалището, което ще стане получател по инициативата “Новият дим на старите книги” – НЧ “Развитие – 1894″ в село Драгижево, обл. Лясковец. Госпожа Йорданка Димитрова ни писа следното: “Като секретар на читалище съм се убедила, че българският дух и традиции са живи най-вече в малките населени места, а читалищата в тях са онези, които ревниво пазят исконни български ценности. Нашето читалище е създадено през 1894 година. Днес за село Драгижево, то е единственото място за просвета  и култура. За да успеем да съхраним духа и идеите на създателите, за да оцелеем  и се развиваме и за да бъдем на нивото на съвременните изисквания на обществото, реализираме различни инициативи с участието на доброволци от различни възрастови групи.

В последните години в нашата дейност активно се включват нашите англоговорящи съграждани. Заедно с тях в читалищния салон празнуваме Великден и Коледа, а те са щастливи когато организират съвместни празници свързани с техния празничен календар. Литературата в библиотеката ни е детска, за учащи се и художествена. Читателите са от всички възрастови групи, преобладават децата.

 

…продължава на Идея в Действие