Правата ми при нередовно плащане от работодател

24/06/2013 00:55146 Прочитания

Предвид действащата нормативна уредба в областта на трудовото законодателство като съвестен работник/служител  следва да се ползвам със закрилата на закона срещу злоупотреби от страна на работодателя. Изплащането на уговореното трудово възнаграждение е основно негово задължение. Неизпълнението на това задължение ме поставя в затруднено положение, поради което законодателят се е погрижил за мен да възникнат редица права. Това Право (т.н. от нас статия) цели да ми предостави повече информация за това какво мога да направя в случай на забавяне на изплащането на трудовото ми възнаграждение.

Бавят ми заплатата. Какво мога да направя?

1. На първо място, основно мое право е да получавам навреме ежемесечната си заплата. При добросъвестно изпълнение на моите задължения Кодексът на труда гарантира изплащането на минимум 60 процента от трудовото ми възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната /от 01.01.2013 г. – 310 лв./. Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение продължава да ми се дължи и трябва да ми се изплати допълнително заедно с лихва.Дори един ден забавяне на трудовото ми възнаграждение – заплата, премия, бонуси, командировачни или други полагащи ми се парични средства, свързани с извършения от мен труд, се приема за бавене и подлежи на изискване от моя страна!

…продължава на pravatami.bg