Какви са правата ми като наследник

04/11/2013 20:11342 Прочитания

naslednikСмъртта на член от семейството винаги е много тежка, но както във всяка друга чисто житейска хипотеза и тази си има юридическа страна. Следва въпросът: къде отива имуществото на починалия? Има две опции: да има съставено завещание или да няма. Във втория случай се наследява по закон, т.е. последният определя за кой и по колко.

Този материал ще разгледа правата на наследниците по закон в няколко групи – в зависимост от родствената връзка с наследодателя.

Кой има право да наследява по закон?

Мога да наследя мой близък роднина след неговата смърт, ако отговарям на условията, посочени в Закона за наследството. Правилата за това кои са наследниците, които ще получат част от наследственото имущество и в какъв размер ще бъде това наследство, са определени в зависимост от семейноправната връзка, която имам с наследодателя. След като се запозная най-общо с правата си като наследник (скоро: “Правото ми на наследство”), мога да се ориентирам дали и в какъв размер ще получа наследство. Трябва да зная че роднините на наследодателя се разпределят в редове, а в някои от редовете има обособени групи – в зависимост от вида и близостта на роднинската връзка.

    • І ред – деца на наследодателя (синове и дъщери);
    • ІІ ред – родители на наследодателя (майка и баща);
    • ІІІ ред – 1 група – братя и сестри на наследодателя; 2 група – баби и дядовци на наследодателя;
    • ІV ред – лели, чичовци, братовчеди и други роднини до ІV степен по съребрена линия.
    • съпругът на наследодателя наследява по особени правила заедно с наследниците от І, ІІ и ІІІ ред. В случай че няма наследници от тези редове, съпругът наследява всичко.

Намира приложение принципът: всеки ред наследници изключва следващия ред при наследяването. Това означава, че наследниците от I-ви ред изключват тези от II ред, наследниците от ІІ ред изключват наследниците от III ред, а наследниците от ІІІ ред изключват тези от IV ред. Важи правилото:  наследниците от един и същи ред и група наследяват по равно.

Това означава, че ако съм брат на наследодателя (наследник от ІІІ ред) и той има жива дъщеря (наследник от І ред), дъщерята, когато приеме наследството, ще получи наследственото имущество изцяло, а за мен като брат на наследодателя в тази хипотеза няма да има наследство. В случай че няма наследници от І и ІІ ред, или те са се отказали от наследството, аз, като наследник от ІІІ ред, ще бъда призован да наследя моя брат по правилата за наследяване в ІІІ ред.

 

…продължава на pravatami.bg