БДЗП и природозащитата в България признати от световна организация

25/06/2013 18:04107 Прочитания

bdzp_zabulgariaНа 20 юни 2013 г. делегатите на Световната конференция на БърдЛайф Интернешънъл в Канада единодушно избраха Нада Тошева – изпълнителния директор на БДЗП, за член на Световния съвет на БърдЛайф. Това е най-висшият управителен орган на тази авторитетна международна организация.

БърдЛайф Интернешънъл е най-старата и най-голяма международна природозащитна организация, която има организации – представители в 112 страни по света и няколко милиона души членове. Начинът на функциониране на БърдЛайф е чрез дългосрочна подкрепа и развитие на националните организации да бъде опазвана природата на всяка страна. Това става чрез прилагане на най-съвременни и общи подходи и принципи на природозащита, като партньорите от богатите развити страни подкрепят финансово по-бедните, но с по-богата природа държави. Едни от най-големите достижения на БърдЛайф, освен опазването на критично застрашени видове птици и особено ценни места по цялата планета, е създаването на концепцията за Орнитологично важните места, залегнала в Европа в основата на мрежата НАТУРА 2000. БърдЛайф е и организацията, която актуализира и поддържа Световната Червена книга за птиците (макар официално тя да е част от Червената книга на IUCN).

 

…продължава на БДЗП